Godporing View my profile

OISHI COSPLAY IDOL 6

posted on 13 May 2012 20:23 by phantersia
รอบนี้ได้ถ่ายรอบๆน้อยมาก ติดอยู่ตรงเวทีออกไปไหนไม่ได้เลย TwT 
 
รูปไม่สวยแน่นอนขออภัยด้วยจ้า m_ _m 
 
 
 
ขอนำเสนอรูปในรูปแบบที่ต่างจากชาวบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket   Photobucket Photobucket
PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket